Хууль эрх зүй

Хууль эрх зүй

 1. Хууль тогтоомж
 2. Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр
  • Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалин сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр, Дугаар 472 - https://www.legalinfo.mn/law/details/14892
  • Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх журам – 2018 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрийн 121 дүгээр тогтоолын хавсралт - https://www.legalinfo.mn/annex/details/8407?lawid=13318
  • Чингис хааны өв, соёлын хүрээлэн байгуулах тухай 2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 142 дугаар тогтоол - https://www.legalinfo.mn/law/details/14280
 3. Сайдын тушаал
  • Заавар батлах тухай /Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар/ - 1999 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 49 дугаар тушаалын хавсралт - https://www.legalinfo.mn/annex/details/4970?lawid=8290
  • Хүрээлэнгийн бүтэц, дүрэм батлах тухай – 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/533 дугаар тушаал 
 4. Чингис хааны өв, соёлын хүрээлэнгийн захирлын тушаал
 5. Олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүд
 6. Дүрэм, журам, заавар

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл