Хамтын ажиллагаа

Чингис хааны өв, соёлын хүрээлэн нь холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын Соёлын сайд, Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайдын тогтоосон журмын дагуу дараах чиглэлээр гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллаж байна.


Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл