Chinggis Khaan

Их хааны намтар, түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг, билиг сургааль өвийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та энэ булангаас авах боломжтой.