ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МУЗЕЙТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ "САНАМЖ БИЧИГ"-Т ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

    2022 оны 06-р сарын 06-ны өдөр Хэнтий Аймгийн Музей хамтран ажиллах "Санамж бичиг"-т гарын үсэг зурлаа.
      Уг "Санамж бичиг"-ийг байгуулснаар Монголын эзэнт гүрний үеийн судалгааг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, судалгааны арга зүй, ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох, хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэргээр талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чиглэнэ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл