"МОНГОЛЫН ТҮҮХ, СОЁЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ: ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ ХӨГЖЛИЙН БОЛОМЖ" эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл