АУРУГ ОРД

Ауруг орд


Хэнтий аймгийн Дэлгэр хаан суманд орших Ауруг орд. 
XIII зууны үед Чингис хаанд захирагдаж байсан улс орнуудаас алба татварт өргөсөн аливаа хүнс, эд агуурс барааг агуулах байр сууц хэрэгтэй байсан учир энд төвлөрүүлж хааны ордуудыг бариулан ерөнхийд нь Ауруг гэж нэрлэсэн бололтой. Ауруг ордыг 1189 оноос хойш 30 гаруй жил Хамаг Монголын ханлиг, Их Монгол Улсын нийслэл маягийн суурин газар байсан гэж үздэг. Ауруг орд нь Хэрлэний Хөдөө аралд байжээ. 
 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл